NTV logo
     
   
 

Når skjedde digitalovergangen?

Rask utbyggingen

Utbyggingen av det digitale bakkenettet skjedde svært raskt og startet umiddelbart etter at NTV fikk sin konsesjon 2. juni 2006. Norkring som sto for selve utbyggingen hadde jobbet med planlegging helt siden NTV søkte om konsesjon i 2005, for å kunne sikre en rask og smidig overgang.

Det ble montert nytt antenneutstyr i eksisterende master og antenner, og det digitale bakkenettet åpnet etappevis i løpet av 2007-2008. Rogaland var den første av tolv regioner som fikk tilgang til det digitale bakkenett 1. september 2007. Slukkingen av det analoge nettet foregikk fortløpende parallelt i 2008-2009. Hver region fikk stengt sitt analoge nett stengt 6-12 måneder etter at det digitale nettet åpnet. Siste analoge slukking var i Troms og Finnmark 1. desember 2009. Dermed var digitalovergangen fullført på rekordtid, og i tråd med den opprinnelige planen.

Det var avgjørende å få slukket de gamle analoge nettet så raskt som mulig etter at det digitale nettet ble åpnet av økonomiske årsaker. Det ville vært svært kostbart å distribuere både analoge og digitale signaler samtidig. I Norge har vi en meget krevende topografi, og utbyggingen i Norge er blant de mest omfattende i Europa. Digitaliseringen i Norge er del av en internasjonal trend og innen 2012 vil hele Europa ha gjennomført digitalisering av sine bakkenett.